Skip to main content

La junta directiva fixa l’assemblea general ordinària pel divendres 16 de març. Foto: CFM

La junta directiva del CF Martorell informa als socis i sòcies de l’entitat a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el proper divendres 16 de març de 2018 al Local Social del Complex Esportiu Torrent de Llops. L’assemblea tindrà lloc a les 20.00 hores, en primera convocatoria, i a les 20.30 hores, en segona convocatòria. Aquesta convocatòria és fruit del compliment dels articles 7.4 i 8 dels estatuts del Club de Futbol Martorell, en la reunió celebrada el passat 30 de gener de 2018.

En aquesta assemblea general ordinària els punts de l’ordre del dia seran els següents:

1_ Lectura i aprovació de l’acta anterior.

2_ Composició i ratificació dels membres de la Junta Directiva.

3_ Presentació de la memòria econòmica 2016/2017 i pressupost 2017/2018.

4_ Situació social.

5_ Situació esportiva actual i projectes.

6_ Absorció pel CF Martorell dels equips de l’AE Martorell. Justificació, extinció del conveni de filialitat vigent. Aprovació, facultació i delegació en la persona del Sr. President de la signatura dels documents precisos.

7_ Precs, preguntes i propostes.

Per poder participar a l’Assemblea caldrà presentar el carnet de soci, o en el seu defecte el document nacional d’identitat, i estar al corrent de pagament. La junta directiva espera l’assistència dels socis i sòcies de l’entitat en l’assemblea.

Descarrega’t la convocatòria en PDF

CF MARTORELL

Autor CF MARTORELL

Més entrades de CF MARTORELL

Deixa un comentari